home     -     e-mail
Frantisek Kuspal
Top

Služby

Odborné skúšky ZZ

Odborné skúšky TNS

Ďalej ponúkame:

spracovávanie harmonogramov revízií v oblasti ZZ a TNS
  v zmysle vyhlášky: MPSVaR SR č. 718/2002 Z.z.

-vypracovanie prevádzkových predpisov pre oblasť
  zdvíhacích a tlakových zariadení, nízkotlakových kotolní (NTK)

-odborné prehliadky nízkotlakových kotolní v zmysle vyhlášky
  SÚBP č.25/1984 Zb., v znení vyhlášky ÚBP SR č. 75/1996 Z.z.

Kontakt

František Kušpál
Odborné skúšky ZZ a TNS
Tŕnie 132, 962 34

Tel.: +421 903 37 97 37
E-mail: reviziezzatns@reviziezzatns.sk
www.reviziezzatns.sk